Lĩnh vực hoạt động

Quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản BSG LAND

Quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản BSG LAND

  • 1711
  • 0

Dưới sự nhất trí của BLĐ tập đoàn, BSG LAND được hình thành với định hướng phát triển mô hình kinh doanh chuyên nghiệp, kết nối các nhà đầu tư,…

Đầu tư bất động sản

Đầu tư bất động sản

  • 1964
  • 0

Tập đoàn BSG được thành lập từ năm 2013. Công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: Bất động sản, dược phẩm, công nghệ, giáo dục, thời trang, du…